تبلیغات
سایت تزینات باغچه ودرختکاری
سایت تزینات باغچه ودرختکاری
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

با چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...

تلفن تماس:
09188123472
09189159957
09185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)
08118220727
10 - انواع سرو کاج

11 - خمره ای

12 - لاوسون

13 - کامین پاریس

14 - ژونی پرس

15 - سد روس

16 - تویا آمریکایی

17 - نوئل

                                                                                       آپلود عکس رایگان و دائمی" alt="" />
                                                                                                      

نوع مطلب :
برچسب ها : سرو کاج، فروش انواع سرو کاج، فرو ش کاج، سرو سد روس، سرو خمره ای، فرو ش سرو لاسون،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

با چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...

تلفن تماس:
09188123472
09189159957
09185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)
08118220727

انواع گل و گیاه موجود :

1 - اقاقیا چتری

2 - عر عر

3 - گل رز

4 - انواع گل رز پیوندی (  بی نظیر ترین گلهای رز پیوندی و قلمه در 15 رنگ  )

5 - انواع زرشک

                                                                             آپلود عکس رایگان و دائمی
7 - رز مینیاتور

8 -ترون سبز

9 - ترون طلایی

10 - انواع سرو کاج

11 - خمره ای

12 - لاوسون

13 - کامین پاریس

14 - ژونی پرس

15 - سد روس

16 - تویا آمریکایی

17 - نوئل

18 - انواع پیچ امین الدوله

19 - پیچ اناری

20 - پیچ گلیین

21 - گل رز رونده

22 - و انواع گلهای فصلی

گل ونهال کاریفروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و اداراتبا چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...تلفن تماس:091881234720918915995709185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)08118220727نوع مطلب :
برچسب ها : فروش گل گیاه، خدمات باغبانی، تزینات باغچه، فروش نهال ودرخت، فروش درخت میوه، کودریزی باغچه،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

با چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...

تلفن تماس:
09188123472
09189159957
09185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)
08118220727

  انواع گل و گیاه موجود :

1 - اقاقیا چتری

2 - عر عر

3 - گل رز


                                                                         آپلود عکس رایگان و دائمی " alt="" />

        

گل ونهال کاریفروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و اداراتبا چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...تلفن تماس:091881234720918915995709185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)08118220727نوع مطلب :
برچسب ها : اقافیا چتری، فروش اقاقیا چتری، فروش گل اقاقیا چتری، تولید گل اقاقیا چتری، پرورش اقاقیا چتری، کاشت اقاقیا چتری،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

با چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...

تلفن تماس:
09188123472
09189159957
09185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)
08118220727

انواع گل و گیاه موجود :

1 - اقاقیا چتری

2 - عر عر                                                                                                                                 
3 - گل رز                                                   آپلود عکس رایگان و دائمی"

گل ونهال کاریفروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و اداراتبا چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...تلفن تماس:091881234720918915995709185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)08118220727نوع مطلب :
برچسب ها : گل عرعر، فروش گل عرعر، تولیدگل عرعر، کاشت گل عرعر، گل هابی عرعر،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

با چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...

تلفن تماس:
09188123472
09189159957
09185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)
08118220727
 

گل رز:
صفات مورد پسند گل رز در بازارهای جهانی عبارت است از:
1ـ شاخه بلند و محکم که توانایی نگهداری استوار گل را داشته باشد.
2ـ اندازه و رنگ مناسب گل که مختص رقم مورد نظر است.
3ـ یکنواختی در مرحله برداشت گلها
4ـ عاری بودن گلها از انواع رنگ پریدگی، سوختگی، آفات و بیماریها
5ـ یکنواختی در اندازه شاخه ها
6ـ اندازه، کیفیت، ظاهر مناسب مختص رقم
                                                     
                                                 آپلود عکس رایگان و دائمی "


     

 گل ونهال کاریفروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و اداراتبا چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...تلفن تماس:091881234720918915995709185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)08118220727نوع مطلب :
برچسب ها : گل رز، فروش انواع گل رز، کاشت گل رز، تولید گل رز، فروش گل رز، پرورش گل رز،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

با چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...

تلفن تماس:
09188123472
09189159957
09185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)
08118220727

----------------------------------------

انواع گردو :

 1 - گردو اسرائیلی

2 - گردو محلی تویسرکان

3 - گردو ضیاء آباد قزوین

 ------------------------------------
 انواع بید مجنون :

1- بید آرژانتینی

2 - بید فر

3 - بید فر سبز

4- بید مجنون سبز
-------------------------------------
 

انواع نارون :

1 - نارون مجنون

2 - نارون چتری

3 - نارون ترک

-------------------------------------- 

انواع توت :

1- توت کاکوزا

2 - توت سفید

3 - توت هرات

4 - شاتوت

5 - توت مجنون

6 - توت ترک

7 - توت پاکستانی

----------------------------------

انواع صنوبر :

1 - صنوبر ایتالیایی

2 - صنوبر تبریزی

3 - صنوبر ترک

4 - صنوبر معمولی

 
------------------------------
انواع افرا :

1- افرا پیوندی

2 - ارغوان

3 - افرا مینیاتوری

4 - افرا سلطنتی

و برخی محصولات دیگر :

1 - گیلاس تکدانه مشهد

 2 - انواع انگور

3 - پسته

4 - فندق

5 - ازگیل

6 - به اصفهان

7 - انجیر

8- انجیر گلابی 

نوع مطلب :
برچسب ها : فروش درخت، درخت فروش ی، درختکاری، فروش درخت نهال، انواع درخت ونهال،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

با چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوع و...

تلفن تماس:
09188123472
09189159957
09185038511       محمدی ستار                          ( اماده کار در تهران)
08118220727

انواع گل و گیاه موجود :

1 - اقاقیا چتری

2 - عر عر

3 - گل رز

4 - انواع گل رز پیوندی (  بی نظیر ترین گلهای رز پیوندی و قلمه در 15 رنگ  )

5 - انواع زرشک

6 - ساناز

7 - رز مینیاتور

8 -ترون سبز

9 - ترون طلایی

10 - انواع سرو کاج

11 - خمره ای

12 - لاوسون

13 - کامین پاریس

14 - ژونی پرس

15 - سد روس

16 - تویا آمریکایی

17 - نوئل

18 - انواع پیچ امین الدوله

19 - پیچ اناری

20 - پیچ گلیین

21 - گل رز رونده

22 - و انواع گلهای فصلی
--------------------
----------------------------------------

انواع گردو :

 1 - گردو اسرائیلی

2 - گردو محلی تویسرکان

3 - گردو ضیاء آباد قزوین

 ------------------------------------
 انواع بید مجنون :

1- بید آرژانتینی

2 - بید فر

3 - بید فر سبز

4- بید مجنون سبز
-------------------------------------
 

انواع نارون :

1 - نارون مجنون

2 - نارون چتری

3 - نارون ترک

--------------------------------------

انواع توت :

1- توت کاکوزا

2 - توت سفید

3 - توت هرات

4 - شاتوت

5 - توت مجنون

6 - توت ترک

7 - توت پاکستانی

----------------------------------

انواع صنوبر :

1 - صنوبر ایتالیایی

2 - صنوبر تبریزی

3 - صنوبر ترک

4 - صنوبر معمولی

 
------------------------------
انواع افرا :

1- افرا پیوندی

2 - ارغوان

3 - افرا مینیاتوری

4 - افرا سلطنتی

و برخی محصولات دیگر :

1 - گیلاس تکدانه مشهد

 2 - انواع انگور

3 - پسته

4 - فندق

5 - ازگیل

6 - به اصفهان

7 - انجیر

8- انجیر گلابی
---------------------------------
فروش گلهای آپارتمانی :

مارانتا – برگ انجیلی – پیتوس – یوکا - مطبق و ...

انواع کروتن,کردلین , بنجامین

و هر نوع گل و گیاه درخواستی شما

فروش نهال پرتقال
فروش نهال سیکاس
فروش نهال پرتقال والنسیا
فروش نهال كیوی درجه 1 هایوارد
فروش نهال ازگیل ژاپنی
فروش نهال آووکادرو

سدروس , نوئل آبی , لاوسون , تویا , لکسترون , یاس هلندی ,زعفرانی,کامیس و کامیس سبز , ژنی پروس مش خزنده , الودی, نوئل , نانا ,افرا , آلکس , رونده معولی, رونده سرطلائی ,رونده طلائی , توپی کرکره ای ,آبیس ,شمشاد طلائی و کرکره ای,شمشاد پرتقالی ,ژاپنیکا , ژاپنیکا کرکره , ستاره ای پیوندی , سدروس آتلانتیکا,کونیکا, توری

نوع مطلب :
برچسب ها : تزینات باغچه، طراحی باغچه، ساخت باغچه، باغچه، ساخت باغچه اپارتمانی، درخت لاغچه، باغ،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات


با چهل سال سابقه کاری در تهران بزرگ انجام کلیه عملیات کاشت-سمپاشی -هرس کاری-پیوند-نهال کاری-تزینات وطراحی باغچه ازنوعو...

تلفن تماس:
09188123472
09189159957
09185038511       محمدی ستار                           (اماده کار در تهران)
08118220727


موسسه کشاورزی سزبانان الوند  با تولید فروش دو میلیون اصله نهال ( مثمر و غیر مثمر ) ، یکی از فروشنده تولید کنندگان نهال در سطح استان تهران و شهرستان کرج می باشد .

به طور کلی می توان محصولات این موسسه را به چند دسته زیر تقسیم بندی کرد :

1 - نهال درختان مثمر

2 - نهال درختان غیر مثمر


3 - انواع گل و گیاه


امر طراحی فضای سبز و همچنین اجرای فضای سبز ، نگهداری و مدیریت آن تاکنون به دست افراد غیر متخصص بوده است. افراد نیمه متخصص نیز با دیدگاه

تک بعدی  معماری یا  باغبانی قادر به حل مشکل  فضای سبز و ارتقای آن از نظر کیفی نمی باشند. اهمیت و برتری متخصصین موسسه سبزبانان کرج در

طراحی فضای سبز در این نکته است که توانایی تلفیق هنر، فن و علم را دارند، به عبارت روشن تر قسمت  عمده ای از علوم و فنون کشاورزی نظیر باغبانی ،

خاکشناسی ، آبیاری علوم پایه نظیر اکولوژی و گیاهشناسی را با هنر طراحی درهم می آمیزند و همین دخالت دادن علوم مختلف در طراحی فضای سبز ،

اجرای فضای سبز و نگهداری و مدیریت آن ، این موسسه را منحصر به فرد  می کند.

 
از جمله توانمندی های این موسسه در حوزه ی طراحی فضای سبز :
 
 توانایی طراحی فضای سبز و نقشه کشی در محوطه سازی

  توانایی تهیه پروژه و محاسبات در محوطه سازی و طراحی فضای سبز

  توانایی کاربرد آب در محوطه سازی و طراحی فضای سبز

 توانایی طراحی فضای سبز پارکها و منازل و محوطه سازی آنها

 توانایی طراحی فضای سبز شهرها

 توانایی کاربرد تزئینات گیاهی در محوطه سازی فضای سبز
 


انواع گل و گیاه موجود :

1 - اقاقیا چتری

2 - عر عر

3 - گل رز

4 - انواع گل رز پیوندی (  بی نظیر ترین گلهای رز پیوندی و قلمه در 15 رنگ  )

5 - انواع زرشک

6 - ساناز

7 - رز مینیاتور

8 -ترون سبز

9 - ترون طلایی

10 - انواع سرو کاج

11 - خمره ای

12 - لاوسون

13 - کامین پاریس

14 - ژونی پرس

15 - سد روس

16 - تویا آمریکایی

17 - نوئل

18 - انواع پیچ امین الدوله

19 - پیچ اناری

20 - پیچ گلیین

21 - گل رز رونده

22 - و انواع گلهای فصلی
----------------------------------------

انواع گردو :

 1 - گردو اسرائیلی

2 - گردو محلی تویسرکان

3 - گردو ضیاء آباد قزوین

 ------------------------------------
 انواع بید مجنون :

1- بید آرژانتینی

2 - بید فر

3 - بید فر سبز

4- بید مجنون سبز
-------------------------------------
 

انواع نارون :

1 - نارون مجنون

2 - نارون چتری

3 - نارون ترک

--------------------------------------

انواع توت :

1- توت کاکوزا

2 - توت سفید

3 - توت هرات

4 - شاتوت

5 - توت مجنون

6 - توت ترک

7 - توت پاکستانی

----------------------------------

انواع صنوبر :

1 - صنوبر ایتالیایی

2 - صنوبر تبریزی

3 - صنوبر ترک

4 - صنوبر معمولی

 
------------------------------
انواع افرا :

1- افرا پیوندی

2 - ارغوان

3 - افرا مینیاتوری

4 - افرا سلطنتی

و برخی محصولات دیگر :

1 - گیلاس تکدانه مشهد

 2 - انواع انگور

3 - پسته

4 - فندق

5 - ازگیل

6 - به اصفهان

7 - انجیر

8- انجیر گلابی

نوع مطلب :
برچسب ها : گل وگیاه، فروش گل، فروش انواع گل، گل و گیاه، انواع گل وگیاه، کاشت گل، گل،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

باچهال سال  سابقه کار درتهران بزرگ انجام کلیه عملیان هرس کاری-کود ریزی-سمپاشی

با ابزار های پیشرفته سرعت کار بالا با اکیپ های مجرب

تلفن تماس:09188123472                 ( اماده کار درتهران)
                09189159957
                09185038511
                08118220727  
                                         محمدی ستار

محصولات:

انواع گل و گیاه موجود :

1 - اقاقیا چتری

2 - عر عر

3 - گل رز

4 - انواع گل رز پیوندی (  بی نظیر ترین گلهای رز پیوندی و قلمه در 15 رنگ  )

5 - انواع زرشک

6 - ساناز

7 - رز مینیاتور

8 -ترون سبز

9 - ترون طلایی

10 - انواع سرو کاج

11 - خمره ای

12 - لاوسون

13 - کامین پاریس

14 - ژونی پرس

15 - سد روس

16 - تویا آمریکایی

17 - نوئل

18 - انواع پیچ امین الدوله

19 - پیچ اناری

20 - پیچ گلیین

21 - گل رز رونده

22 - و انواع گلهای فصلی

-----------------------------------
محصولات اپارتمانی
فروش گلهای آپارتمانی :

مارانتا – برگ انجیلی – پیتوس – یوکا - مطبق و ...

انواع کروتن,کردلین , بنجامین

و هر نوع گل و گیاه درخواستی شما

فروش نهال پرتقال
فروش نهال سیکاس
فروش نهال پرتقال والنسیا
فروش نهال كیوی درجه 1 هایوارد
فروش نهال ازگیل ژاپنی
فروش نهال آووکادرو

سدروس , نوئل آبی , لاوسون , تویا , لکسترون , یاس هلندی ,زعفرانی,کامیس و کامیس سبز , ژنی پروس مش خزنده , الودی, نوئل , نانا ,افرا , آلکس , رونده معولی, رونده سرطلائی ,رونده طلائی , توپی کرکره ای ,آبیس ,شمشاد طلائی و کرکره ای,شمشاد پرتقالی ,ژاپنیکا , ژاپنیکا کرکره , ستاره ای پیوندی , سدروس آتلانتیکا,کونیکا, توری

1-گیاه آپارتمانی شفلرا

2-گیاه آپارتمانی سانسوریا‎

 3-گیاه آپارتمانی فیلندرون‎      

4-گیاه آپارتمانی لیند
  
 5-گیاه آپارتمانی کنیا‎
       
6-گیاه آپارتمانی دراسینا‎
    
7-گیاه آپارتمانی دیفن باخیا‎
-----------------------------------------------------

انواع گردو :

 1 - گردو اسرائیلی

2 - گردو محلی تویسرکان

3 - گردو ضیاء آباد قزوین

 ------------------------------------
 انواع بید مجنون :

1- بید آرژانتینی

2 - بید فر

3 - بید فر سبز

4- بید مجنون سبز
-------------------------------------
 

انواع نارون :

1 - نارون مجنون

2 - نارون چتری

3 - نارون ترک

--------------------------------------

انواع توت :

1- توت کاکوزا

2 - توت سفید

3 - توت هرات

4 - شاتوت

5 - توت مجنون

6 - توت ترک

7 - توت پاکستانی

----------------------------------

انواع صنوبر :

1 - صنوبر ایتالیایی

2 - صنوبر تبریزی

3 - صنوبر ترک

4 - صنوبر معمولی

 
------------------------------
انواع افرا :

1- افرا پیوندی

2 - ارغوان

3 - افرا مینیاتوری

4 - افرا سلطنتی

و برخی محصولات دیگر :

1 - گیلاس تکدانه مشهد

 2 - انواع انگور

3 - پسته

4 - فندق

5 - ازگیل

6 - به اصفهان

7 - انجیر

8- انجیر گلابینوع مطلب :
برچسب ها : نهال درخت، افروش انواع نهال، نهال فروشی، کاشت نهال، خرید نهال، نهال انواع درخت ها،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

باچهال سال  سابقه کار درتهران بزرگ انجام کلیه عملیان هرس کاری-کود ریزی-سمپاشی

با ابزار های پیشرفته سرعت کار بالا با اکیپ های مجرب

تلفن تماس:09188123472                 ( اماده کار درتهران)
                09189159957
                09185038511
                08118220727  
                                         محمدی ستار

محصولات:
                                                                    
1 - انواع سرو کاج                                                                     

2 - خمره ای

3 - لاوسون

4 - کامین پاریس

5 - ژونی پرس

6 - سد روس

7 - تویا آمریکایی

8 - نوئل

نوع مطلب :
برچسب ها : تزینات باغچه، فروش نهال، فروش درخت، فروش انواع درخت،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

باچهال سال  سابقه کار درتهران بزرگ انجام کلیه عملیان هرس کاری-کود ریزی-سمپاشی

با ابزار های پیشرفته سرعت کار بالا با اکیپ های مجرب

تلفن تماس:09188123472                 ( اماده کار درتهران)
                09189459957
                09185038511
                08118220727  
                                         محمدی ستار

محصولات:

1 - انواع زرشک

2 - ساناز

3 - رز مینیاتور

4 -ترون سبز

5 - ترون طلایی


 آپلود عکس رایگان و دائمی آپلود عکس رایگان و دائمی آپلود عکس رایگان و دائمی <آپلود عکس رایگان و دائمی"
  وجود نداردنوع مطلب :
برچسب ها : فروش گل اپارتمانی، فروش نهال، طراحی باغچه از نوع، چمن کاری، ایجاد فضا سبز در منزل، چتری،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات

09188123472

09189159957
09185038511
08118220727
محمدی ستار


محصولات:
انواع شلیل :

1 -شلیل انجیری
2 - شلیل مغان
3 - شلیل شس
4 - شلیل رفعتی
5 - شلیل سینه

انواع سیب :

1 - سیب گلاب
2 - سیب لبنانی زرد
3 - سیب لبنانی قرمز
4 - سیب شمی آباد
انواع گلابی :

1 - گلابی دوشیزه
2 - گلابی بیروتی
3 - گلابی شامیوه
4 - گلابی نطنزی

انواع زردآلو :

1 - زردآلو بادامی
2 - زردآلو قیفی
3 - زردآلو درشتی
4 - زردآلو نخجوان
5 -زردآلو شکر پاره

 انواع آلبالو :

1 - آلبالو مجاری پیش رس
2 - البالو مجاری دیر رس
3 - آلبالو محلی

 انواع گردو :

1 - گردو اسرائیلی
2 - گردو محلی تویسرکان
3 - گردو ضیاء آباد قزوین

انواع نهال درختان غیر مثمر

انواع بید مجنون :

1- بید آرژانتینی
2 - بید فر
3 - بید فر سبز
4- بید مجنون سبز

 و برخی محصولات دیگر :

1 - گیلاس تکدانه مشهد
2 - انواع انگور
3 - پسته
4 - فندق
5 - ازگیل
6 - به اصفهان
7 - انجیر
8- انجیر گلابی

 انواع نهال درختان غیر مثمر

انواع بید مجنون :

1- بید آرژانتینی
2 - بید فر
3 - بید فر سبز
4- بید مجنون سبز

نوع مطلب :
برچسب ها : انواع نهال ها، فروش انواع نهال،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری الوند رز


فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات-سمپاشی-  انواع کودریزی
-و....
موسسه کشاورزی الوند با تولید سالیانه دو میلیون اصله نهال ( مثمر و غیر مثمر ) ، یکی از بزرگترین ت فروشندگان کنندگان نهال در سطح استان تهران و شهرستان دیگر می باشد .

به طور کلی می توان محصولات این موسسه را به چند دسته زیر تقسیم بندی کرد :

1 - نهال درختان مثمر

2 - نهال درختان غیر مثمر

3 - انواع گل و گیاهامر طراحی فضای سبز و همچنین اجرای فضای سبز ، نگهداری و مدیریت آن تاکنون به دست افراد غیر متخصص بوده است. افراد نیمه متخصص نیز با دیدگاه تک بعدی  معماری یا  باغبانی قادر به حل مشکل  فضای سبز و ارتقای آن از نظر کیفی نمی باشند. اهمیت و برتری متخصصین موسسه سبزبانان کرج در طراحی فضای سبز در این نکته است که توانایی تلفیق هنر، فن و علم را دارند، به عبارت روشن تر قسمت  عمده ای از علوم و فنون کشاورزی نظیر باغبانی ، خاکشناسی ، آبیاری علوم پایه نظیر اکولوژی و گیاهشناسی را با هنر طراحی درهم می آمیزند و همین دخالت دادن علوم مختلف در طراحی فضای سبز ، اجرای فضای سبز و نگهداری و مدیریت آن ، این موسسه را منحصر به فرد  می کند.

 
از جمله توانمندی های این موسسه در حوزه ی طراحی فضای سبز :
 
 توانایی طراحی فضای سبز و نقشه کشی در محوطه سازی

  توانایی تهیه پروژه و محاسبات در محوطه سازی و طراحی فضای سبز

  توانایی کاربرد آب در محوطه سازی و طراحی فضای سبز

 توانایی طراحی فضای سبز پارکها و منازل و محوطه سازی آنها

 توانایی طراحی فضای سبز شهرها

 توانایی کاربرد تزئینات گیاهی در محوطه سازی فضای سبز

تلفن تماس:09188123472
                09189159957
                   محمدی ستار

                  
 

 نوع مطلب :
برچسب ها : گل اپارتمان، فروش گل ودرخت، نهال کاری، فروش انواع نهال، سمپاشی، کودریزی باغ و باغچه،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
گل ونهال کاری

فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

(هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات


انواع گل و گیاه موجود :انجام کاشت گل وگیاه کودریزی و سمپاشی تضمینی

1 - اقاقیا چتری

2 - عر عر

3 - گل رز

 1آپلود عکس رایگان و دائمی
نام لاتین: Robinia pseudoacacia var. umbraculifera تیپ رویشی: درخت وضعیت خزان: خزان کننده سرعت رشد: متوسط ارتفاع: 5 متر قطر تاج: 6 متر نیاز نوری: آفتابی نیاز آبی: متوسط معیار زیبایی: شاخساره زمان ظهور معیار زیبایی: بهار تا اواسط پاییز قابلیت هرس: نیاز ندارد مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما خاک مناسب: هر نوع خاک کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها ، میادین، حاشیه خیابانها و چمن کاریها وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
 2
\آپلود عکس رایگان و دائمی
درخت عرعر با نام علمی Ailanthus altissima ( که در گویش گیلکی شرق گیلان به آن " کول دار؛ کئول دار و کُهل دار " گویند )، درختی است زیبا و تنومند به ارتفاع تا 20 متر  و با تنه ای راست ( تنه درختان جوان صاف، اما درختان دیرسال، رگه دار ) به رنگ خاکستری روشن تا کمی تیره و تاجی منشعب و شاخه دار که در شرایط آب و هوایی گوناگون، به ویژه نواحی جلگه ای پست شمال ایران و مشرف به دریا، تکثیر و رویش می یابد.

 آپلود عکس رایگان و دائمی
"
صفات مورد پسند گل رز در بازارهای جهانی عبارت است از:
1ـ شاخه بلند و محکم که توانایی نگهداری استوار گل را داشته باشد.
2ـ اندازه و رنگ مناسب گل که مختص رقم مورد نظر است.
3ـ یکنواختی در مرحله برداشت گلها
4ـ عاری بودن گلها از انواع رنگ پریدگی، سوختگی، آفات و بیماریها
5ـ یکنواختی در اندازه شاخه ها
6ـ اندازه، کیفیت، ظاهر مناسب مختص رقم


نوع مطلب :
برچسب ها : گل و گیاه، فروش گل وگیاه، گل رز، گل عرعر، فروش انواع نهال، درخت کاری ادارات، فروش انواع درخت،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...
سایت خدماتی گل ونهال کاری الوند


  1. فروش نهال درخت و انواع گل های باغچه ای و اپارتمانی(کاشت چمن طراحی باغچه از نوع)

  1. (هرس کاری انواع درخت ها)جهت حیاط ساختمان و محوطه کارخانجات و ادارات
  • سمپاشی
  • کود ریزی
  • تزینات باغچه
  • نهال کار
  • گل کاری
  • گل وگیاه اپارتمانی
  • و کلیه عملیات باغبانی با چهل سال سابفه کار در تهران

تلفن تماس:09188123472
               09189159957
نوع مطلب :
برچسب ها : فروش گل، فروش درخت، فروش نهال کاری، باغبانی، تزینات باغچه، سمپلشی باغ، کود ریزی باغ،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 12 فروردین 1392 :: نویسنده : حمید hamid mohamadi...


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حمید hamid mohamadi...
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :